Publikasjoner

Naturkvaliteter som lokaliseringsfaktor for reiselivsutvikling Rapport
Arbeidsdirektoratets stipendiatprosjekt Rapport
Arbeidsledighetens innvirkning på kommunale inntekter og sosialhjelpsutbetalinger Rapport
Nå skal det samarbeides! Rapport
Nettverk for samarbeid og markedsføring i reiselivet. Pilot på internett Arbeidsrapport
Vegetasjonskart Sondalsfjell Arbeidsrapport
Økt kompetanse i biblioteket - høyere status i kommunene Rapport
Notodden Energi Arbeidsrapport
KA Rollags betydning for Numedal Rapport
Etablererstipendet i et komparativt perspektiv Rapport
Mobilisering som bygdeutviklingsstrategi Rapport
Statlig driftstilskudd til mobil bibliotektjeneste Rapport
Landskap Arbeidsrapport
Verdifulle naturtyper Arbeidsrapport
Villrein og fugleliv Arbeidsrapport