Publikasjoner

Figurhefte med kommunestrukturdata Notat
Næringsutvikling i Midt-Telemark Notat
Amatørenes støttespiller Arbeidsrapport
Næringsanalyse for Østlandet - delrapport for Akershus Arbeidsrapport
Næringsanalyse for Østlandet - delrapport for Østfold Arbeidsrapport
Næringsanalyse for Østlandet - delrapport for Hedmark Arbeidsrapport
Næringsanalyse for Østlandet - delrapport for Oppland Arbeidsrapport
Næringsanalyse for Østlandet - delrapport for Buskerud Arbeidsrapport
Næringsanalyse for Østlandet - delrapport for Telemark Arbeidsrapport
Næringsanalyse for Lørenskog Arbeidsrapport
Næringsanalyse Drammensregionen Arbeidsrapport
Fakta om folk og næringsliv i Grenland Arbeidsrapport
Forsøket med øremerkede tilskudd - kan effekter spores i KOSTRA? Arbeidsrapport
Kvinner i SMB Rapport
Evaluering av nasjonalt senter for yrkesveiledning Rapport