Publikasjoner

Holdninger til effektivitet i offentlig og privat virksomhet Arbeidsrapport
Reginn - Telemark Notat
Datasamarbeid og datakommunikasjon i Bø Notat
Sørlandsbanen og Bø som trafikkmessig knutepunkt Notat
Utviklingsprogram for programvarebransjen i Telemark Notat
Folks syn på kommunepolitikk og forvaltning før sammenslåingen av Våle og Ramnes kommuner Arbeidsrapport
E-business i Telemark Rapport
Nye innfallsvinklar til bygdeutvikling i Telemark Arbeidsrapport
Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap (STILK) Rapport
Nyetableringer i Oslo og Akershus 1998-2000 Rapport
FoU-analyse i Telemark Arbeidsrapport
Omorganisering av kulturseksjonen i Østfold fylkeskommune Arbeidsrapport
HØYKOM-BØ Rapport
Produksjons- og kostnadsstruktur i norske teatre Arbeidsrapport
The effiency of production subsidies versus tariffs in supporting domestic production Rapport