Publikasjoner

Hvordan lykkes med interkommunalt samarbeid? Arbeidsrapport
Ringverknader av Foldsæ landbruksskule Rapport
Nærbutikkenes betydning for lokalsamfunn Rapport
Evaluering av "Prosjekt Øvre Telemark" Rapport
Ei analyse av verksemda til Telemark Næringsfond a/s og Telemark Garantifond a/s Rapport
Effektivitet i offentlig og privat virksomhet Rapport
Arbeidstreningstiltak for mennesker med langvarige psykiske lidelser Rapport
Investeringstilskuddet i handlingsplanen for eldreomsorg - en underfinansiert reform? Notat
Samarbeidsregionen Midt - Telemark Notat
Skatt- og inntektsutjevning i kommune-Telemark Notat
Telemark fylkes økonomiske utvikling fra 1996 og til i dag Notat
Holdninger til effektivitet i offentlig og privat virksomhet Arbeidsrapport
Reginn - Telemark Notat
Datasamarbeid og datakommunikasjon i Bø Notat
Sørlandsbanen og Bø som trafikkmessig knutepunkt Notat