Publikasjoner

Effektivitetsforskjeller mellom offentlige og private barnehager Arbeidsrapport
Lister sykehus - innspill i en planprosess Arbeidsrapport
Hvordan lykkes med interkommunalt samarbeid? Arbeidsrapport
Ringverknader av Foldsæ landbruksskule Rapport
Nærbutikkenes betydning for lokalsamfunn Rapport
Evaluering av "Prosjekt Øvre Telemark" Rapport
Ei analyse av verksemda til Telemark Næringsfond a/s og Telemark Garantifond a/s Rapport
Effektivitet i offentlig og privat virksomhet Rapport
Arbeidstreningstiltak for mennesker med langvarige psykiske lidelser Rapport
Investeringstilskuddet i handlingsplanen for eldreomsorg - en underfinansiert reform? Notat
Samarbeidsregionen Midt - Telemark Notat
Skatt- og inntektsutjevning i kommune-Telemark Notat
Telemark fylkes økonomiske utvikling fra 1996 og til i dag Notat
Holdninger til effektivitet i offentlig og privat virksomhet Arbeidsrapport
Reginn - Telemark Notat