Publikasjoner

HØYKOM-BØ - sluttrapport forprosjekt Arbeidsrapport
Næringsanalyse Østlandet - delrapport for Akershus Rapport
Næringsanalyse Østlandet - delrapport for Buskerud Rapport
Næringsanalyse Østlandet - delrapport for Hedmark Rapport
Næringsanalyse Østlandet - delrapport for Oppland Rapport
Næringsanalyse Østlandet - delrapport for Oslo Rapport
Næringsanalyse Østlandet - delrapport for Telemark Rapport
Nyetableringer i Telemark 1999 Rapport
De regionale etablererkontorene i Telemark Rapport
Tverretatlig samarbeid om personer med sammensatte hjelpebehov Rapport