Publikasjoner

NÆRINGSANALYSE FOR ØSTLANDET - Delrapport for Telemark Arbeidsrapport
NÆRINGSANALYSE FOR ØSTLANDET - Delrapport for Akershus Arbeidsrapport
NÆRINGSANALYSE FOR ØSTLANDET - Delrapport for Hedmark Arbeidsrapport
NÆRINGSANALYSE FOR ØSTLANDET - Delrapport for Oppland Arbeidsrapport
NÆRINGSANALYSE FOR ØSTLANDET - Delrapport for Buskerud Arbeidsrapport
Handlingsplaner og tiltakskjeding i Aetat Rapport
Beskrivende statistikk for kommunene i 20-kommuners forsøket Arbeidsrapport
Modellkommunen i Porsgrunn Rapport
Evaluering av de regionale etableringskontorene i Telemark 2002 Arbeidsrapport
Miljø- og energisektoren i Telemark Arbeidsrapport