Publikasjoner

Regionalpolitisk soloppgang? Rapport
Tjenesteproduksjon og folkestyre Arbeidsrapport
Kulturell tjenesteyting Arbeidsrapport
Brukernes deltakelse i yrkesretta tiltak og fritidstiltak - samarbeid og organisering lokalt Arbeidsrapport
Interkommunalt samarbeid om beredskap og samfunnssikkerhet (1) Arbeidsrapport
NÆRINGSANALYSE FOR ØSTLANDET - Delrapport for Østfold Arbeidsrapport
NÆRINGSANALYSE FOR ØSTLANDET - Delrapport for Telemark Arbeidsrapport
NÆRINGSANALYSE FOR ØSTLANDET - Delrapport for Akershus Arbeidsrapport
NÆRINGSANALYSE FOR ØSTLANDET - Delrapport for Hedmark Arbeidsrapport
NÆRINGSANALYSE FOR ØSTLANDET - Delrapport for Oppland Arbeidsrapport