Publikasjoner

Kulturminne og kulturmiljø som grunnlag for verdiskaping Arbeidsrapport
Interkommunalt plansamarbeid Arbeidsrapport
Fornuft og følelser Arbeidsrapport
Østfold Byoffensiv Rapport
Utfordringsrett - et egnet virkemiddel for konkurranseutsetting? Rapport
Regionalpolitisk soloppgang? Rapport
Tjenesteproduksjon og folkestyre Arbeidsrapport
Kulturell tjenesteyting Arbeidsrapport
Brukernes deltakelse i yrkesretta tiltak og fritidstiltak - samarbeid og organisering lokalt Arbeidsrapport
Interkommunalt samarbeid om beredskap og samfunnssikkerhet (1) Arbeidsrapport