Publikasjoner

Oppdrift Rapport
Interkommunalt samarbeid om beredskap og samfunnssikkerhet (2) Arbeidsrapport
Koordinering mellom eller sammenslåing av sosial-, trygd- og arbeidsmarkedsetat Rapport
Økonomisk tilstandsrapport fra fem utvalgte kommuner Arbeidsrapport
Eksportvirksomhet i Telemark Rapport
Norsk bokbransje ved tusenårsskiftet Rapport
Økonomi, ressursbruk og tjenestetilbud før sammenslåingen Arbeidsrapport
Organiseringen av sammenslåingsprosessen i Våle og Ramnes kommuner Arbeidsrapport
Regionale plansystemer Rapport
Kva er Telemark? Arbeidsrapport