Publikasjoner

Fugleliv, vilt og jakt Arbeidsrapport
Fisk og botndyr Arbeidsrapport
Kvartærgeologi/sedimentologi Arbeidsrapport
Evaluering av HMS-prosjeket for grunnskolen Rapport
Regionråd i Norge - hvem, hva, hvor? Rapport
Vest-Telemark Rådet - erfaringer og videre drift Arbeidsrapport
Evaluering av prosjektet Søkelys på mulighetene Rapport
Norske kommuners prioritering mellom ulike tjenester Arbeidsrapport
Statlig styring av norske kommuner Arbeidsrapport
HØYKOM-BØ - sluttrapport forprosjekt Arbeidsrapport