Publikasjoner

Næringslivet i Telemark 1999 Arbeidsrapport
Lokalisering av lokal/regional statlig tjenesteyting Arbeidsrapport
Evaluering av ordningen med utenlandsk sesongarbeidskraft i jord- og hagebruksnæringen Rapport
Friluftliv Arbeidsrapport
Vannkvalitet og forurensing Arbeidsrapport
Verdifull vegetasjon og naturtyper - Biologisk mangfold Arbeidsrapport
Landskap Arbeidsrapport
Idrettspolitikkfeltets organisering i 1990-årene Arbeidsrapport
Fugleliv, vilt og jakt Arbeidsrapport
Fisk og botndyr Arbeidsrapport