Publikasjoner

Norske kommuners prioritering mellom ulike tjenester Arbeidsrapport
Statlig styring av norske kommuner Arbeidsrapport
HØYKOM-BØ - sluttrapport forprosjekt Arbeidsrapport
Næringsanalyse Østlandet - delrapport for Akershus Rapport
Næringsanalyse Østlandet - delrapport for Buskerud Rapport
Næringsanalyse Østlandet - delrapport for Hedmark Rapport
Næringsanalyse Østlandet - delrapport for Oppland Rapport
Næringsanalyse Østlandet - delrapport for Oslo Rapport
Næringsanalyse Østlandet - delrapport for Telemark Rapport
Nyetableringer i Telemark 1999 Rapport