Publikasjoner

Evaluering av Senter for Bygdeturisme Rapport
Kulturbruksundersøkelse i Sandefjord Rapport
Folkemusikk i Telemark Rapport
Fylkeskommunen som samordningsmyndighet og utviklingsaktør Arbeidsrapport
Etablererstipendet i Oslo Arbeidsrapport
Kvinner i SMB - forprosjekt Arbeidsrapport
Evaluering av fylkesplan i Hedmark 1997-2000 Rapport
Evaluering av Granlien aktivitetssenter Rapport
Entreprenørskap i Østfold Rapport
Oppdrift Rapport