Publikasjoner

Markedsundersøkelse for Bø Sommarland 2001 Arbeidsrapport
Kvinner i fiskerinæringa Rapport
Internett og bredbåndtjenester - Berg Buen as Arbeidsrapport
Spørreundersøkelser omkring 20-kommuners forsøket Arbeidsrapport
Evaluering av ordningen med tilskudd til jobbskapingsprosjekter Rapport
Tradisjonskunnskap i bundnadsnæringa i Telemark Rapport
Evaluering av rollespillet På flukt Rapport
Næringslivet i Telemark 1999 Arbeidsrapport
Lokalisering av lokal/regional statlig tjenesteyting Arbeidsrapport
Evaluering av ordningen med utenlandsk sesongarbeidskraft i jord- og hagebruksnæringen Rapport