Publikasjoner

Ballangen kommune Notat 02.05.2019
Tysfjord kommune Notat 02.05.2019
Kommunereformen og Bardu kommune Notat 02.05.2019
Kostnader i barnehager 2017 Rapport 02.05.2019
Evaluering av tiltaket «Kjærlighet og grenser» Rapport 02.05.2019
Bærekraftig videregående skole-tilbud i Seljord Rapport 02.05.2019
Frihet, fritid og fellesskap Vitenskapelig monografi 30.04.2019
Trysil Bike Arena Rapport 29.04.2019
Ressursanalyse og organisasjonsgjennomgang. Etne kommune Notat 26.04.2019
Fordelar og ulemper med auka interkommunalt samarbeid om økonomifunksjonar Notat 26.04.2019