Publikasjoner

Myter om kommunen Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Hvordan kommuner tenker Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Fylkeskommunene vil, men får de det til? Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Kan vi stole på befolkningsframskrivinger? Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Er det kommunale motefenomenet samskaping et magisk konsept? Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Øremerket finansiering av kommunale velferdstjenester Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Har kommunereform lettet presset på små generalistkommuner? Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Lokalt utviklingsarbeid i konkurranse med globale standardløsninger Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Bakkebyråkrater: Førstelinja i samhandling med brukere i kriser Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Barn og unges kulturliv: kommunalt handlingsrom mellom nasjonale føringer og lokal praksis Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Bærekraftige matsystemer - et offentlig ansvar? Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Kommunalismens arv, velferdsstaten og samfunnsforskning i lokale verdener Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Praktisk, analytisk kunnskap om demokrati og kommunal sektor Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Struggles of Governance and Autonomy in the Field of Kulturskole Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 23.06.2023
Et samfunnsbærende språk Rapport 23.06.2023