Publikasjoner

Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Halden kommune Notat 13.09.2021
Interkommunalt samarbeid om barnevern. Forutsetninger for lykkes. Foredrag 07.09.2021
Næringsforeninger og distriktskommuner Rapport 03.09.2021
Norske lokalpolitikeres erfaringer med trusler, hatytringer og plagsomme henvendelser Rapport i ekstern rapportserie 31.08.2021
Unwrapping Toxic Heritage. Foredrag 28.08.2021
Norsk Kvernsteinssenter Rapport 20.08.2021
Tusenårsstaden Gulatinget Rapport 20.08.2021
Toxic strategies Paper 21.06.2021
Pardans og Halling Rapport 10.06.2021
Digitale møter i folkevalgte organer Rapport 31.05.2021
Fruktbare fellesskap Notat 25.05.2021
Utredning av interkommunalt samarbeid mellom Grue, Våler og Åsnes kommuner Rapport 25.05.2021
Digitale møter i folkevalgte organer. Erfaringer og anbefalinger Foredrag 11.05.2021
Ikke noe TikTok, digital didaktikk, takk Rapport 06.05.2021
Covid-19-pandemiens effekter på kultursektoren i de nordiske landene Rapport 04.05.2021