Publikasjoner

Samiske barnehager som helsefremmende arena. Foredrag 16.11.2023
Mosseregionen og Follo dømt til vekst? Foredrag 15.11.2023
Sámi rights and sustainability in early childhood education and care Vitenskapelig artikkel i antologi 14.11.2023
Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Foredrag 10.11.2023
Digital cultural policies Vitenskapelig artikkel i antologi 10.11.2023
Digital cultural policy in Norway Vitenskapelig artikkel i antologi 10.11.2023
Rapids and backwaters Vitenskapelig artikkel i antologi 10.11.2023
Seljord: Utvikling befolkning og næringsliv, scenarier og attraktivitet Foredrag 01.11.2023
Vekst-scenarier for Haugalandet Foredrag 31.10.2023
Toxic agents and their agency - Foredrag 24.10.2023
Kan campus Hallingdal bli en ny vekstmotor? Foredrag 20.10.2023
Den brede verdiskapingen Foredrag 11.10.2023
Outdoor activities promoting mental and physical health and well-being in Sámi Early Childhood Education and Care institutions Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 10.10.2023
Nasjonale satser til private barnehager i 2024 Notat 06.10.2023
Tillitsmåling Stad 2023 Rapport 05.10.2023