Publikasjoner

Kommunesammenslåing med indirekte valgte kommunestyrer Rapport 25.05.2022
Kostnadsfordeling for interkommunalt samarbeid Notat 25.05.2022
Lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager 2020 Rapport 23.05.2022
Kapitalstrukturer i private barnehager 2020 Rapport 23.05.2022
En digitalt utvidet kulturstatistikk Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 23.05.2022
Will the EU’s directive on copyright in the digital market change the power balance of the music industry? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 20.05.2022
How concert promoters think Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 19.05.2022
«Forestillingen er avlyst» Rapport 13.05.2022
Samiske barn forteller Rapport 09.05.2022
Profesjonalitetens pris Vitenskapelig artikkel i antologi 02.05.2022
Festivalproduksjon og -opplevelse under Covid-19-pandemien Rapport i ekstern rapportserie 29.04.2022
Roots of Empathy Rapport 29.04.2022
Musikerne - hvor mange er de egentlig? Vitenskapelig artikkel i antologi 06.04.2022
Kartlegging av tiltaket Grønt arbeid Rapport 05.04.2022
Videre utvikling av Lifjell Notat 05.04.2022