Publikasjoner

Evaluering av forsøk med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi Rapport 06.10.2020
Kommunal eller privat ny 6-avdelings barnehage i Ørsta? Notat 01.10.2020
Foredrag: Innovasjon i små distriktskommuner Foredrag 30.09.2020
Byråkratiets kultur for kulturminner Foredrag 30.09.2020
Museumsreform og samfunnsroller Foredrag 25.09.2020
Dødelige hjem Foredrag 24.09.2020
Forskningsetikk og forskningens frihet: utfordringer for antropologifaget Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 17.09.2020
Foredrag: Samskaping Foredrag 15.09.2020
Betydning av skolerelaterte faktorer og mobbing for elever som strever med skolevegring Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 14.09.2020
Hvordan opplever foresatte til elever som strever med skolevegring møtet med skole og hjelpeapparat? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 14.09.2020
Tiltak for å stimulere til økt innovasjon og utvikling i små distriktskommuner Rapport 04.09.2020
Foredrag: Drivere og barrierer for velfungerende regionale partnerskap Foredrag 02.09.2020
Kronikk: Innovasjonsvettreglene Artikkel 13.08.2020
Alderdom i det teknologiske Utopia? Vitenskapelig artikkel i antologi 01.08.2020
Populærvitenskapelig artikkel: Innovasjon og risiko Artikkel 30.06.2020