Publikasjoner

Administrativ organisering av oppvekst i Dønna kommune Notat 31.03.2020
Administrativ organisering i Dønna kommune Notat 31.03.2020
Kulturell berikelse – politisk besvær Rapport 18.03.2020
Korleis vidareutvikle berekrafta i norske matproduksjonssystem? Rapport 18.03.2020
Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler Rapport 13.03.2020
Grow through Activating Local Potential Rapport 11.03.2020
Norsk kulturindeks 2019. Resultater fra Stavanger kommune Notat 06.03.2020
Norsk kulturindeks 2019. Resultater for Fredrikstad kommune Notat 06.03.2020
Norsk kulturindeks 2019. Resultater fra Sandefjord kommune Notat 06.03.2020
Norsk kulturindeks 2019. Resultater for Troms fylke Notat 06.03.2020