Publikasjoner

Rotsundelv skole i Nordreisa kommune Notat 23.12.2019
Nye Moan skole og Storslett ungdomsskole Notat 23.12.2019
Arrangørundersøkelsen 2018 Notat 20.12.2019
Regional analyse for Tinn 2019 Rapport 13.12.2019
Regional analyse for Åsnes 2019 Rapport 13.12.2019
Regional analyse for Våler 2019 Rapport 13.12.2019
Regional analyse for Horten 2019 Rapport 13.12.2019
Regional analyse for Halden 2019 Rapport 13.12.2019
Regional analyse for Råde 2019 Rapport 13.12.2019
Tønsberg, utvikling, attraktivitet og scenarier. Foredrag 13.12.2019