Publikasjoner

Pasjon og resignasjon Rapport 19.06.2019
Ståstedsanalyse Rapport 17.06.2019
Framtidig sammensetning og organisering av Regionrådet for Midt-Buskerud Rapport 17.06.2019
Engasjement og arrangement Vitenskapelig monografi 15.06.2019
Norsk idrettsindeks 2018. Resultater for Alver Notat 24.05.2019
Næringsutvikling i distrikts- kommuner i 2030 Notat 21.05.2019
Næringsarbeid i Nore og Uvdal Notat 21.05.2019
Norsk kulturindeks 2018. Resultater for Bamble kommune Notat 14.05.2019
Norsk kulturindeks 2018 – Resultater for Trysil, Elverum, Åmot, Engerdal, Stor-Elvdal og Våler. Notat 14.05.2019
Fausko skysstasjon som kulturell andelsgård Notat 14.05.2019