Publikasjoner om Evalueringer og utredninger

Nasjonale satser til private barnehager i 2021. Versjon inkludert foreslåtte endringer i finansieringsmodellen i statsbudsjettet 2021 Notat 04.11.2020
Nasjonale satser til private barnehager i 2021 Notat 04.11.2020
Evaluering av forsøk med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi Rapport 06.10.2020
Tiltak for å stimulere til økt innovasjon og utvikling i små distriktskommuner Rapport 04.09.2020
Museum og samfunn Rapport 24.06.2020
Partnerskap og samstyring i fylkeskommuner Rapport 18.06.2020
Evaluering av Tett på Rapport 04.06.2020
Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Rapport i ekstern rapportserie 19.05.2020
Articulating Art in the Arctic Notat 16.04.2020
Kostnader i barnehager 2018 Rapport 03.04.2020
Håndlag for håndverk Rapport 01.04.2020
Administrativ organisering av oppvekst i Dønna kommune Notat 31.03.2020
Administrativ organisering i Dønna kommune Notat 31.03.2020
Kulturell berikelse – politisk besvær Rapport 18.03.2020
Korleis vidareutvikle berekrafta i norske matproduksjonssystem? Rapport 18.03.2020