Publikasjoner om Evalueringer og utredninger

Kragerø - Utvikling, scenarier og attraktivitet Foredrag 01.12.2019
Kultur + skole = sant Rapport 16.10.2019
Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Rapport i ekstern rapportserie 08.10.2019
Grenland - utvikling, trender og scenarier Foredrag 01.10.2019
Notodden flyplass Notat 13.09.2019
Pasjon og resignasjon Rapport 19.06.2019
Ståstedsanalyse Rapport 17.06.2019
Framtidig sammensetning og organisering av Regionrådet for Midt-Buskerud Rapport 17.06.2019
Engasjement og arrangement Vitenskapelig monografi 15.06.2019
Norsk idrettsindeks 2018. Resultater for Alver Notat 24.05.2019