Publikasjoner om Vitenskapelig arbeid

Individuell boligplan (IBP) i Sandefjord kommune Rapport 06.01.2021
Livsmestring i den samiske barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.12.2020
Sørpe full, sveiseblind og stinn som et eggebrød Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 14.12.2020
Begrunnelser for lokal kreativ næring Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 11.12.2020
Kronikk: Samskaping skaper begeistring og ny giv Artikkel 11.12.2020
Negative Cultural Policy Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 11.12.2020
Digital ambivalens Rapport 26.10.2020
Kronikk: Regionalt hjelpekorps kan gi mer innovasjon Artikkel 09.10.2020
Byråkratiets kultur for kulturminner Foredrag 30.09.2020
Museumsreform og samfunnsroller Foredrag 25.09.2020
Dødelige hjem Foredrag 24.09.2020
Forskningsetikk og forskningens frihet: utfordringer for antropologifaget Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 17.09.2020
Betydning av skolerelaterte faktorer og mobbing for elever som strever med skolevegring Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 14.09.2020
Hvordan opplever foresatte til elever som strever med skolevegring møtet med skole og hjelpeapparat? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 14.09.2020
Kronikk: Innovasjonsvettreglene Artikkel 13.08.2020