Vurdering av Økologisk Norge sin satsning innenfor andelslandbruk

Forespurt av Økologisk Norge om å bidra med en evaluering innenfor rammen de søker.

Publikasjoner

TittelTypeDato
Fruktbare fellesskapNotat 25.05.2021