Videreføring av REKO-ØKO

REKO-ring er en ny salgs- og distribusjonskanal som skal gjøre det enkelt og effektivt for lokale og økologiske produsenter å selge varer i eget nærmområde, direkte til kunden. Dette prosjektet skal innhente og sammenstille mer kunnskap om forbrukere, hvordan ringene drives og organiseres, hva som er suksesskriterier og eventuelle barrierer for utvikling av REKO-ring i Norge. Resultater av prosjektet skal være en håndbok om etablering, drift og utvikling av REKO-ring, samt en sluttkonferanse om REKO i 2020.