Veiledning for å styrke kvaliteten i barnehagen

Konsortiet Telemarkforsking, Dronning Mauds Minne Høgskole, Høgskolen i Østfold og OsloMet Storbyuniversitetet  gjennomfører på oppdrag fra utdanningsdirektoratet prosjektet Veiledning til barnehageeiere for å styrke kvaliteten i barnehagen. Prosjektet ledes av Seksjon for oppdragsadministrasjon, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet, og har et budsjett på 15 millioner totalt.

Telemarkforsking deltar i litteraturstudie, i veiledning av barnehageeiere om kvalitet i barnehagen og i iutvikling av indikatorsettet for barnehagekvalitet.

Oppdraget består av tre deler;

  1. fremskaffe et kunnskapsgrunnlag om hva barnehagekvalitet omfatter,
  2. være et utviklingsprosjekt som gir grunnlag for å utvikle en fast ordning for veiledning til barnehageeiere
  3. og fungere som datainnsamling knyttet til utvikling av indikatorsett/kriteriesett for veiledning av barnehageeiere om kvalitet i barnehagen.