Vegårshei kommune - rammeavtale for analyse av drift

Analyseoppdraget vil bestå av å gjennomføre en analyse av dagens situasjon og praksis for oppgaveutførelse, og identifisere innsparing og effektiviseringstiltak.