Vegårshei kommune - rammeavtale for analyse av drift

Analyseoppdraget vil bestå av å gjennomføre en analyse av dagens situasjon og praksis for oppgaveutførelse, og identifisere innsparing og effektiviseringstiltak.

Publikasjoner

TittelTypeDato
Analyseoppdrag Vegårshei kommuneNotat 16.09.2021