Utvikling av programteori for Foreldrekompasset

Formålet med prosjektet er å utvikle en programteori for det forebyggende tiltaket Foreldrekompasset. I tillegg skal det gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket.