Utvikling av programteori for Foreldrekompasset

Formålet med prosjektet er å utvikle en programteori for det forebyggende tiltaket Foreldrekompasset. 

Publikasjoner

TittelTypeDato
Utvikling av programteori for ForeldrekompassetRapport 23.04.2024