Utvikling av Grønn Parallell

Prosjektet innebærer å videreutvikle konseptet og distribusjonsordningen "Grønn Parallell" i Vestfold-regionen. Grønn Parallell har som mål å skape en effektiv verdikjede lokalt, hvor tilbydere av og etterspørrere med interesse for lokale, økologiske grønnsaker m.m. kommer i kontakt med hverandre gjennom en ny kommunikasjons- og distribusjonsordning. Idéen om Grønn Parallell oppstod i forbindelse med et PhD-arbeid om utvikling i produksjon og forbruk av økologiske grønnsaker i Vestfold, og nedre deler av Telemark og Buskerud. Ordningen er under pilotering, og prosjektet vil bidra med kunnskap om hvordan ordningen kan sikre kommunikasjon mellom tilbydere og etterspørrere, og hvordan den kan organiseres og driftes videre. I tillegg vil utredningen belyse aspekter rundt formidling, opplevelser, reiseliv og sosial inkludering. 

Publikasjoner

TittelTypeDato
Grønn ParallellRapport 13.10.2021