Utvikling av Grønn Parallell

Undersøke samarbeid mellom økologiske grønnsaksprodusenter og serveringssteder for utvikling av nye markeder