Utredning Kongsvinger museum

Anno museum ønsker en utredning om utviklingsmuligheter for Kongsvinger museum (inkludert Kvinnemuseet) med tanke på bygningsmasse, finansiering, innholdsproduksjon og frivillighet.