Utredning av tjenestesamarbeid mellom Fjord og Stranda kommuner

Det skal utredes samarbeid innen følgende områder:

  • Helse
  • Pleie og omsorg
  • Oppvekskt

Videre er det aktuelt å se andre tjenesteområder som administrasjon, men dette er sekundært og skal ikke fortrenge arbeidet på de prioriterte tjenesteområdene.