Utredning av museumssektor i Vestfold-Telemark fylkeskommune

I forbindelse med regionsammenslåingen ønsker Vestfold-Telemark fylkeskommune bistand til å utrede museumssektoren og hvordan denne bør utvikles videre. Dette var tenkt gjennomført som et internt prosjekt, og er derfor påbegynt av fylkeskommunens egen kulturarvsaavdeling. Telemarksforskning skal bistå fylkeskommunen i ferdigstille og kvalitetssikre arbeidet med rapporten.