Utredning av modeller for drift, finansiering og tilskuddsordninger for kultur, idrett og friluft i Asker

Å utrede og analysere modeller for drift, finansiering og tilskuddsordninger for kultur, idrett og friluft i sammenslåtte Asker kommune.