Utredning av kompetanseflukt og tiltak i sceneteknisk bransje

Etablere et kunnskapsgrunnlag om dagens situasjon for tilgang på sceneteknisk kompetanse. Hva er konsekvensene av mangel på sceneteknisk kompetanse for kulturlivet (f.eks. frivillig kultur), hvilke utfordringer er det med hvordan rekruttering fungere i praksis og forslag til tiltak for å få opp rekrutteringen i bransjen.