Utredning av fylkestilhørighet for Sveio kommune

Formålet prosjektet er å utrede fordeler og ulemper både ved å forbli i Vestland fylke og å bytte fylkestilhørighet til Rogaland.