Utgreiing av museumssektor Møre og Romsdal

Hovedspørsmål: Bidrar det å samle lokalmuseum i en eller flere nye konsolideringsenheter til en faglig sterkere museumssektor? Er det andre løsninger enn konsolidering som kan bidra til å styrke sektoren? Hva er eventuelle faglige og økonomiske effekter av de ulike forslaga?

Publikasjoner

TittelTypeDato
Samling og utviklingRapport 06.10.2022