Ullensvang kommune - gjennomgang av helse- og omsorgstjenesten

i) Behovsanalyse og omstillingsplan for pleie- og omsorgstjenestene (inkl. vurdering av organisasjonsstruktur) og ii) Helhetlig helse- og omsorgsplan.