Tradisjon og destinasjon 2.0

Prosjektet Tradisjon og destinasjon 2.0 er en del av Miljødirektoratets program Villreinfjellet som verdiskaper. Prosjektet fokuserer på sosial bærekraft som grunnlag for bærekraftig verdiskaping i villreinfjell. Prosjektets hovedformål er å utvikle en strategi for bred verdiskaping knyttet til hyttebygging i kommuner med villrein.