Tiltak for å øke folketallet i Vik kommune

Vik kommune ønsker å se på tiltak som kan bidra til å stabilisere folketallet, og aller helst øke folketallet i kommunen.