Tiltak for å øke distriktskommuner deltakelse i innovasjonsvirkemidler

Tiltak for å øke distriktskommuner deltakelse i innovasjonsvirkemidler