Tilskudd private barnehager

Bistand ved beregning/utmåling av kommunalt tilskudd til private barnehager