Tillitsundersøkelser i kommuner og regioner

Telemarksforsking har utviklet en tillitsundersøkelse for kommuner og regioner som avdekker hvor stor tillit viktige samfunns- og utviklingsaktører har til hverandre. Tillitsundersøkelsen er rettet mot tre grupper: kommunepolitikerne, kommunens ansatte og næringslivsledere i kommunen. Gjennom et spørreskjema avdekkes tillitsnivået både innad i disse gruppene og mellom gruppene, i tillegg til disse gruppenes tillit til andre viktige aktører: fylkeskommunen, nabokommuner, frivllig sektor og besøkende. Undersøkelsen inneholder også spørsmål om generelt tillitsnivå, stedsidentitet og optimisme.

Undersøkelsene vil bli oppsummert i egenutviklede tillitskart, som illustrerer de ulike aktørene og hvilken grad av tillit de har til hverandre.

Bestill tillitsunderskelse her.

Publikasjoner

TittelTypeDato
Tillitsmåling SeljordRapport 25.06.2018
Tillitsmåling FredrikstadRapport 09.03.2018
Tillitsmåling GjøvikregionenRapport 21.02.2018