Tillit som drivkraft i regional utvikling

Et prosjekt hvor vi sammen med samarbeidspartnere i Danmark og Sverige vil forberede et større forskningsprosjekt om steders utviklingskultur og dens betydning for attraktivitet/vekst.