Ståstedsanalyse for Horten kommune

Prosjektets formål er å kartlegge dagens drift, analysere fremtidig tjenestebehov basert på demografiendringer og foreslå indikatorer til bruk i kommunens oppfølging av kommuneplanens samfunnsmål.