Spørreundersøkelse om fremtidig arealbehov på Lifjell

Midt-Telemark kommune skal etter planen rullere kommunedelplanen for Lifjell i 2022/23. Som en forberedelse til denne prosessen ønsker kommunen å få innspill fra et bredt utvalg av innbyggerne og aktører som på ulike måter har interesser i utviklingen av Lifjell. Hensikten med denne forundersøkelsen er å få frem nye ideer og tanker om den videre utviklingen av Lifjell som reiselivsdestinasjon og rekreasjonsområde. Disse innspillene skal inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for planprosessen.

Telemarksforsking er ansvarlig for å gjennomføre undersøkelsen, på oppdrag fra Midt-Telemark kommune.