Sigdal kommune - analyse og rådgivning i bærekraftsprosjekt

Ekstern gjennomgang av omstillingspotensial og forslag til en menypakke av omstillings- og effektiviseringstiltak. Tiltakene skal sikre en bærekraftig, økonomisk og kvalitetsmessig tilpasning - sett i lys av FNs bærekraftsmål og prinsippene bak kommune 3.0.