Sesongbasert lokaltmat på menyer

Økt etterspørsel fra hotellgjestene i Buskerud har ført til at flere hotellaktører ser behov for å satse mer på matopplevelser basert på lokale råvarer og tradisjoner. Samtidig som etterspørselen er i vekst, opplever reiselivsaktørene det som vanskelig å få tilgang på lokale råvarer og produkter. Dette prosjektet har som formål å få til et bedre samspill mellom produsenter og hotellaktører i Buskerud, gjennom å planlegge og gjennøre en "matworkshop" der produsenter, hotellaktørene og kokker samles for å utvikle sesongbaserte retter, basert på lokale råvarer. Målet er et tettere samarbeid mellom hotellaktørene og lokalmatprodusentene i Buskerud for å øke tilbudet av lokalmat.