Samstyring i fylkeskommuner

Oppdraget går ut på å kartlegge fylkeskommuners erfaringer og utfordringer med partnerskap og samstyring. Formålet er å bidra til  økt forståelse av hva som hemmer og fremmer fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle – i skjæringspunktet mellom kommunalt selvstyre og statlige sektorinteresser.