Sammen om en bærekratig framtid

Utredning av interkommunalt samarbeid mellom Våler, Åsnes og Grue kommuner.