Samiske barnehager som helsefremmende arena

Vi ønsker å undersøke hvordan nord-, lule- og sørsamiske barnehager arbeider for å tilby et helsefremmende miljø i tråd med rammeplanen for barnehagen (Kunnskapsdepartementet 2017).