Samiske barnehager som helsefremmende arena

Vi ønsker å undersøke hvordan nord-, lule- og sørsamiske barnehager arbeider for å tilby et helsefremmende miljø i tråd med rammeplanen for barnehagen (Kunnskapsdepartementet 2017).

 

I 2020 er 55 av midler til feltarbeid omgjort til 46 timer for å utarbeide en survey som ga lignende data pga. koronarestriksjoner for reiser og koronarestriksjoneri barnehagen.