Samiske barn og unge forteller

Telemarkforsking ved prosjektleder Monica Bjerklund skal gjennomføre kartleggingen Samiske barn forteller for Redd Barna i 2021-2022. Prosjektet er finansiert av UNESCO.