Samiske barn og unge forteller

Artikkel 12 i FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn har rett til å si hva de mener og bli hørt i saker som berører dem. De som skal jobbe for oppfyllelse av samiske barns rettigheter, trenger å kjenne samiske barns egne erfaringer, perspektiver, meninger og ideer, forteller Bjerklund om bakgrunnen for studien.

Publikasjoner

TittelTypeDato
Samiske barn fortellerRapport 09.05.2022