Samhandling i boligsosialt arbeid

Formålet med prosjektet er å kartlege, forstå og redusere friksjoner i samhandling mellon ulike tjenester som involveres i det boligsosiale arbeidet. Prosjektet gjennomføres i Sanefjord kommune der de i flere år har arbeidet med modellen Indiviudell boligplan.