Roots of Empathy

Telemarksforsking har fått i oppdrag å gjennomføre en prosessevaluering av implementeringsperioden for et empatibyggende program i Notodden kommune. Roots of Empathy er en del av folkehelsearbeidet i kommunen. Det canadisk utviklede programmet, Roots of Empathy, har som mål å styrke empati hos barn og unge for å oppnå en mer respektfull og omsorgsfull tone blant elevene, samt redusere mobbing og aggressiv adferd. Notodden første by ut i Norge til å ta i bruk dette programmet. Det betyr at vi vil få viktig kunnskap om hvorvidt tiltaket er overførbart til Norge, kartlegge erfaringer som gjøres og om eventuelt behov for nasjonale tilpasninger