Resultat og effekter av arbeidsrettet rehabilitering

Rehabiliteringssentret AiR har i flere år samla inn data om deltakerne før opphold, etter opphold, 6 og 12 måneder etter oppholdet. Formålet har vært å lage best mulige rehabiliteringsplaner for den enkelte og å måle resultatene av tjenestene som AiR leverer. Det er et stor ubenytta potensiale i dataene som samles inn. AiR har derfor invitert forskningsmiljø til å bistå i arbeidet med å utnytte datamaterialet med det formål å bruke analyser som beslutningsgrunnlag ved utvikling av nye og forbedra tjenester.